Inscripció

VI Jornada de detecció d'errors- Grup

27/02/2019

27/02/2019

12.00 € SOCI
14.00 € NO SOCI
10.00 € CURSETISTA TRÈVOL